ศาลจังหวัดพิจิตร

Phichit Provincial Court

News
ศาลจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ศาลจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” และ “วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2564 ศาลจังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ศาลจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ
เรื่องที่น่าสนใจ

image
image
image
image
image
image