ศาลจังหวัดพิจิตร

Phichit Provincial Court

News
ศาลจังหวัดพิจิตร ได้นำวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาล ตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดพิจิตร ได้เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอเมืองพิจิตร ประจำเดือน มิถุนายน 2564 จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 3/2564 โดยวิธีประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ด้วยระบบ (Video Conference) ศาลจังหวัดพิจิตร ได้จัดประชุมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2564 ศาลจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ
เรื่องที่น่าสนใจ

image
image
image
image
image
image