ศาลจังหวัดพิจิตร

Phichit Provincial Court

pop up ศาลจังหวัดพิจิตร

image

ศาลจังหวัดพิจิตร

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

300 หมู่ที่ 3 ต.คลองคะเชนทร์

อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 6600

 โทรศัพท์

โทรศัพท์ 056-608-865 ถึง 6

โทรสาร  056-608-856

 อีเมล์

phcc@coj.go.th

 

 Social