ศาลจังหวัดพิจิตร

Phichit Provincial Court

ผู้อำนวยการ