ศาลจังหวัดพิจิตร

Phichit Provincial Court

ส่วนเจ้าพนักงานตำรวจศาล