ศาลจังหวัดพิจิตร

Phichit Provincial Court

ส่วนช่วยพิจารณาคดี