ศาลจังหวัดพิจิตร

Phichit Provincial Court

pop up ศาลจังหวัดพิจิตร

การบริการ
ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ศาลจังหวัดพิจิตร

โปรดเลือกหัวข้อ
ชื่อ-นามสกุล
โปรดใส่ข้อมูล
ตำแหน่ง ถ้ามี
ชื่อหน่วยงาน ถ้ามี