ศาลจังหวัดพิจิตร

Phichit Provincial Court

image

ศาลจังหวัดพิจิตร

เอกสารการปล่อยตัวชั่วคราว ข้อบังคับประธานศาลฎีกาและบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

1.ระเบียบการปล่อยตัวชั่วคราว พ.ศ.2548

2.ข้อบังคับประธานศาลฎีกา การเรียกประกัน พ.ศ. 2548

3.ข้อบังคับประธานศาลฎีกา การเรียกประกัน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

4.ข้อบังคับประธานศาลฎีกา การเรียกประกัน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

5.บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย

6.สรุปข้อบังคับของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราว

7.คำแนะนำประธานศาลฏีกา มาตรฐานการปล่อยชั่วคราว ปี 2563

 


image เอกสารแนบ