ศาลจังหวัดพิจิตร

Phichit Provincial Court

image

ศาลจังหวัดพิจิตร

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมศาลจังหวัดพิจิตร

image เอกสารแนบ