ศาลจังหวัดพิจิตร

Phichit Provincial Court

pop up ศาลจังหวัดพิจิตร

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพิจิตร

ศาลจังหวัดพิจิตรประชุมหารือแนวทางดำเนินการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ปัญหาข้อขัดข้องในการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ประมวลกฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

image เอกสารแนบ