ศาลจังหวัดพิจิตร

Phichit Provincial Court

ศาลจังหวัดพิจิตร