ศาลจังหวัดพิจิตร

Phichit Provincial Court

ส่วนบริหารจัดการคดี