ศาลจังหวัดพิจิตร

Phichit Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพิจิตร

ประกาศศาลจังหวัดพิจิตร เรื่องเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดีหรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มกราคม 2565

image เอกสารแนบ