ศาลจังหวัดพิจิตร

Phichit Provincial Court

pop up ศาลจังหวัดพิจิตร

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพิจิตร

ประกาศศาลจังหวัดพิจิตร ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ