ศาลจังหวัดพิจิตร

Phichit Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพิจิตร

line

 

                                                            

          Qr Code แบบแจ้งความประสงค์ขอใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศาลจังหวัดพิจิตร
หมายเหตุ: ถ้าคู่ความที่เป็นสมาชิกระบบ CIOS แล้วให้ยื่นผ่านระบบ CIOS

ช่องทางการติดต่อการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ประจำห้องพิจารณาคดี ของศาลจังหวัดพิจิตร

ห้องพิจารณาคดี

ID LINE/โทร

LINK Add ID LINE

QR-CODE

ห้อง Google meet

ห้องพิจารณาคดีที่ 5

0967681018

https://line.me/ti/p/BQwyz74lNp

https://meet.google.com/czy-pztq-hpt

ห้องพิจารณาคดีที่ 9

0967687657

https://line.me/ti/p/JZjxpDpzRD

https://meet.google.com/rcg-kzfn-mkk

ห้องพิจารณาคดีที่ 10

0967675580

https://line.me/ti/p/0SZIBa-OhB

https://meet.google.com/thk-vwqa-ztt

ห้องพิจารณาคดีที่ 11

0967680629

https://line.me/ti/p/1o7pi_cH_A

https://meet.google.com/cgc-dxio-szd

ห้องพิจารณาคดีที่ 12

0967683247

https://line.me/ti/p/gIqivF9eFA

https://meet.google.com/nea-ovfd-ixf

ห้องพิจารณาคดีที่ 13

0967686348

https://line.me/ti/p/EoUs-ku2Pn

https://meet.google.com/tut-nmde-oma

ไกล่เกลี่ย

0659822102    

https://meet.google.com/noh-iisq-gep

เวรชี้

     

https://meet.google.com/bng-cbov-oiu

หากมีข้อสงสัย ติดต่อส่วนช่วยพิจารณาคดีศาลจังหวัดพิจิตร โทร 089-2012190