Accessibility Tools

ศาลจังหวัดพิจิตร

Phichit Provincial Court

image

ศาลจังหวัดพิจิตร

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้อง ในสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ตำแหน่งนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์image

image เอกสารแนบ