ศาลจังหวัดพิจิตร

Phichit Provincial Court

pop up ศาลจังหวัดพิจิตร

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพิจิตร

ศาลจังหวัดพิจิตรดำเนินการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ด้วย COJ PASS ผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)

image เอกสารแนบ