ศาลจังหวัดพิจิตร

Phichit Provincial Court

pop up ศาลจังหวัดพิจิตร

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพิจิตร

นายไพฑูรย์ อุ้ยมาก ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการประชุมก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลยุติธรรมในจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 6/2564

image เอกสารแนบ