ศาลจังหวัดพิจิตร

Phichit Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 3/2564 โดยวิธีประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ด้วยระบบ (Video Conference)

image เอกสารแนบ