ศาลจังหวัดพิจิตร

Phichit Provincial Court

pop up ศาลจังหวัดพิจิตร

image

ศาลจังหวัดพิจิตร

แบบคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID – 19 สำหรับผู้มาติดต่อราชการ

image เอกสารแนบ